Bilder

Såhär har det arbetats 2016 på Storäng

.

Hur går det till

Här beskrivs processen från Intresseanmälan tills att du har en fiberuppkoppling till Internet, TV och telefon mm.

Om du gör en intresseanmälan till mig via formuläret eller på annat sätt, så bevakar jag ditt intresse av fiber.
- Anledningen till att det behövs är att det krävs ett visat intresse i området, för att lättare kunna prioritera hur utbyggnaden ska göras.
 • Intresseanmälan är inte bindande
 • Ange om du vill hjälpa till i ditt område, som Ambassadör.

När intresset är tillräckligt kommer jag att vidarebefordra uppgifterna till Bjäre Kraft.
 • Vi i Medborgarinitiativet har förordat att Bjäre Kraft ska få bygga ett öppet fibernät i Klippans Kommun.
 • Att tro att andra företag ska konkurrera för att vi ska få lägre pris är fel.
  - Ger en högre kostnad däremot p g a sämre samordning av grävningen. Dessutom finns en risk att bara de mest lönsamma delarna byggs ut.

Nästa steg är att Bjäre Kraft definierar ett område som är lämpligt m h t storlek och fiberdragning.
 • Lämpligt med 100 - 300 fastigheter (villor)
 • Avtal skickas ut till fastigheterna.
 • Bostadsrättsföreningar och Företag kontaktas speciellt efter att intresset var tillräckligt i villorna.
  Det behövs att ca 50% av fastigheterna i ett område vill ha fiber, innan arbetet kan påbörjas. På landsbygd behövs ofta en betydligt större andel intresserade då det är glest mellan husen.

Projektering av fiberdragning påbörjas
Bjäre Kraft kontaktar alla fastighetsägare och planerar för dragningen av fiber och montering av fiberboxen.
Personliga önskemål kommer att så lång möjligt tillgodoses.
 • Den som bor längs med passage av fiber kan välja avlämningspunkt ganska fritt.
 • Den som bor på motsatt sida kan välja på några meter
 • Om man bor vid slutet blir avlämningspunkten normalt hörnet på tomten.
 • Du väljer nu slutgiltigt om du ska gräva själv (ordna själv) på tomten och göra hål i huset, eller om du ska köpa tjänsten av Bjäre Kraft (2900:-)
 • Du får normalt upp till 25 meter slang att gräva ner, men om du behöver kan du få en bit till.
 • Om du har speciella behov kan du dra en inneslang för fiber som skarvas med en speciell skarv till inkommande slang. Detta arbetet gör du själv, men samråd med Bjäre Kraft vid projekteringen så att det fortfarande ska gå att blåsa fiber fram till boxen.

Efter projekteringen
Bjäre Kraft räknar med max ca 6 månader tills du får fiberboxen monterad och du kan börja nyttja tjänster. (För tillfället är tiden ca 8 månader, men ska bättras...)
 • Betalning sker först när boxen är inkopplad.

Fiberslangen in i huset.Avlämningspunkten för fiber på 40cm djup i tomtgräns. Om det finns en större mur kan du eventuellt få punkten innanför muren och Entreprenören kan dra slangen under muren åt dig. Häckar däremot får du passera själv. Mer råd och tips om tomtförberedelserna kan du läsa under Tips till höger.

Om du köper "Arbete på fastighet” av Bjäre Kraft.
I grundutförandet ingår hjälp med grävning upp till 25 meter och fasadgenomgång. För avstånd längre än 25 meter bedöms förutsättningarna individuellt på plats.
När underlaget är asfalt tillkommer en kostnad (inkluderar borttagande av gammal asfalt samt nyasfaltering).
Bjäre Kraft ansvarar för:
 • Nedgrävning av fiberslang från tomtgränsen och fram till huset, alternativt nyttjar befintlig kanalisation.
 • Håltagning genom fasaden.
 • Klamrar fiberslang inomhus upp till en meter från fasadgenomgång till plats där fiberbox skall monteras.
 • Grävsträckan blir återställd till ursprunglig marknivå.
 • Om återställning av asfalt är beställd sker detta i samordning med andra asfaltsarbetet på
  området.
Beställaren ser till att:
 • Grävsträckan är bar mark, t ex gräs eller grus. Eventuell plattsättning ska vara borttagen.
 • Grävsträckan är framkomlig för en minigrävare som är en meter bred.
 • Eventuellt så gräs, kratta rabatt och lägga tillbaka eventuell plattläggning efter utfört arbete.

Inne i huset - koppling till TV, telefon och nätverk
Fiberboxen har uttag för internet (nätverkskabel) och TV (koaxialkabel). För att få telefon via fibern behövs en telefondosa som fås av tele-leverantören. Den kopplas in på router/switch eller kan kopplas direkt på fiberboxen (vissa modeller).
Finns mer i Koppla Fiberboxen.
 • Det är enklare att dra koaxialkabel (antennkabel) än nätverkskabel p g a kontakterna är enklare att montera på koaxialkabel. Dra kabeln till första uttag av husets antennuttag förutsatt att slingan är seriekopplad och inte en stjärna.
 • Telekabeln är enkel att dra och ska helst dras till husets första teleuttag.
 • Man kan sätta trådlös router direkt på fiberboxen, men det är kanske inte optimal placering för räckvidd i hela huset.
 • För att få bra räckvidd på WiFi kan en eller flera accesspunkter (Wifi sändare/mottagare) användas ihop med en router. Det ger oftast en bättre lösning än en trådlös router, men kostar något mer.


Beställa leverantör
Beställes genom Bjäre Krafts Kundportal, som du kommer till när du startar webbläsaren i datorn vid första inkoppling.

Adressen till din fiberbox skickas till vald leverantör, som då kan skicka internet just till din box. Processen kan vara lite komplex att göra adressen tillgänglig för leverantören. Bjäre har adresserna i intern kunddatabas. Därifrån förs de över till systemet som övervakar hela nätet. Därefter förs de vidare till en "nationell" marknadsdatabas där många stadsnät har sina adresser tillgängliga, så att tjänsteleverantörerna bara skall behöva hämta uppgifter från ett ställe. Respektive tjänsteleverantör laddar sen uppgifterna till sitt system och eventuellt till ytterligare en databas om deras hemsida eller kundservice har en separat databas. Det är alltså många steg och ibland hinner kunden kontakta tjänsteleverantören innan processen är klar. Trots detta går det oftast rätt snabbt att få igång internet från boxen. Någon minut kan räcka...