Tidigare


Här är ett ljudklipp från Kommunfullmäktiges möte om Bredbandsstrategin:


En bra början!


Rapport från vandring Som jag misstänkte har Telia knutit upp Nyslättsvägen till sig. Kostade från 8000:- till 27000:- som de som tecknar nu får betala. Alla hus är inte byggda ännu... Grengatan 2, ca 20 fastigheter är också uppkopplade och bundna till Telia, liksom ca 25 fastigheter på Bladgatan.
Synd att det inte kunde samordnas och gynna andra områden.
Jag har i alla fall fått träffa trevliga människor och fått bra respons från Kvistgatan, Grengatan och Lövgatan.

Kontakter. Det har varit positiva kontakter med företag som som kan ta på sig att lägga fiber i Klippans Kommun. Jag inväntar mer information från Kommunen innan jag går ut med all info.
En lösning kan vara att börja fiberdragning från området vid S:t Petri och österut mot Ankarlöv, och koppla upp området på vägen.
Jag har uppdaterat ett blad för intresseuppmaning. Det skulle vara klokt att sprida till/prata med boende i Tvärby-området. Det är dags att ta ett nytt tag för att få ett bekräftat intresse. Det kommer att påskynda och underlätta vid gräv-start.

Möte med Klippans Kommun. Vi har nu kommit ett steg till i jakten på fiber…
Kommunen har beslutat om Bredbandstrategi. Nu kommer det att bli möte med intressenter för att planera hur och när.
Jag har pratat med Kenneth Dådring. Han vill se till att processen inte stannar av och han kommer att se till att det sammankallas till ett möte.
Än vet jag inte när och exakt vilka som ska kallas.
Jag räknar dock med att Kommunen vill ha medverkan av representanter från olika områden som har intresse av fiberdragning.
Kan tänkas att arbetsgången blir först ett större möte med många, för att sen bilda en arbetsgrupp.
Jag tror att första mötet kan bli det här året…
Jag har nu deltagare från Storäng, Söndraby, Elfdalen och Solslätt. Kanske någon från Tvärby-området, eller andra områden, som vill delta?
Det finns ytterligare kontakter från andra kommundelar som Kommunen har kontakt med i fiberfrågan.
Jag kan inte lova att alla kan få delta i möte, men det löser vi när vi vet mer.

TV via fiber. Flera leverantörer kan leverera TV även analogt, d v s det går att få TV i flera uttag i huset precis som kabel-TV. För samma pris kan man koppla in hemmets alla TV-apparater utan att det kostar extra. Bl a Bjärkraft och Sappa har den varianten. Man kan såklart även ha digital-TV som behöver box eller CA-modul med kort.
Länkar till Bjärekraft och Sappa.

Jag tycker det allra viktigaste är att få stabilt internet så jag kan se strömmande från SVT och Viaplay. Då är fiber bäst!

Bredbandsstrategi. Nu har Klippans Kommun börjat ta fram en Bredbandsstrategi. Där kommer planer på hur utbyggnad av fibernät ska göras. Det behöver ses över var det finns befintlig kanalisation att dra fiber i, och vilka delar som ska påbörjas först. Vårt arbete med att kartlägga intresset är en del av den planeringen.

Utdelning info-blad. Jag har fått hjälp att dela ut blad i Söndraby, Elfdalen, delar av Solslätt och snart i Tvärby.
Mycket bra! det ger många fler intresserade.

Dörrknackning. Jag har nu gått och knackat dörr på Alvägen (där jag bor), Björkvägen, Tallvägen och delar av Rosenvägen. De allra flesta är mycket positiva till ett förbättrat internet, även om det kostar en del att få. Fler än 75% verkar mycket positiva…

Kontakter. Jag har varit i kontakt med Klippans Kommun och ett flertal företag såsom Skanova (Telia Öppen fiber), Tele2, Quadracom (FiberTillAlla), Kraftringen, Bitcom, CanalDigital, Bjärekraft och IP-only.

Bättre Internet på Storäng. Ett sätt är att få någon som drar fiber till oss.
Det kommer att hända fortare om vi anmäler ett intresse av att få fiber. Det blir billigare om vi är många som är beredda att dela på kostnaden. Vissa delar av Perstorp har fått fiber nyligen, ca 15000:- kostade det per anslutning. Det ska ses som en investering. Värdet på huset ökar en del med fiberanslutning.
Bästa lösningen är ett stadsnät i Klippans Kommun. Sprid därför budskapet till flera områden i Klippan.